Základné informácie

Dátum konania 30.05.2021
Miesto konania Nitra

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 0
Počet štartov 0
Počet klubov 0
Počet krajín 0

Počet pretekárov v disciplínach