Základné informácie

Dátum konania 03.07.2021
Miesto konania Žiar nad Hronom

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 0
Počet štartov 0
Počet klubov 0
Počet krajín 0

Počet pretekárov v disciplínach