Základné informácie

Dátum konania 21.06.2022
Miesto konania Brezno

Počet pretekárov v kategóriách

Celkové počty

Počet pretekárov 0
Počet štartov 0
Počet klubov 0
Počet krajín 0

Počet pretekárov v disciplínach