Dokumenty ŠTK SsAZ

10.04.2019 Súťažný poriadok SsAZ 2019 Hrbáček Dubnica nad Váhom
10.04.2019 Termínová listina pre rok 2019 Hrbáček Dubnica nad Váhom
04.04.2018 Súťažný poriadok SsAZ 2018 Gigac Dubnica nad Váhom
05.01.2018 Termínová listina pre rok 2018 Hrbáček Dubnica nad Váhom

Spravodaje súťaží SsAZ 2019

21.08.2019 Spravodaj 2/2019 M-SsAZ najmladšieho žiactva sk. Juh Štulíková Dubnica nad Váhom
20.08.2019 Spravodaj 1/2019 M-SsAZ najmladšieho žiactva sk. Juh Štulíková Dubnica nad Váhom
19.07.2019 Spravodaj 3/2019 M-SsAZ juniorov a dorastu Gigac Dubnica nad Váhom
19.07.2019 Spravodaj 3/2019 M-SsAZ mladšieho žiactva Gigac Dubnica nad Váhom
19.07.2019 Spravodaj 3/2019 M-SsAZ staršieho žiactva Gigac Dubnica nad Váhom
14.06.2019 Spravodaj 3/2019 M-SsAZ najmladšieho žiactva sk. Sever Gigac Dubnica nad Váhom
10.06.2019 Spravodaj 2/2019 M-SsAZ mladšieho žiactva Gigac Dubnica nad Váhom
10.06.2019 Spravodaj 2/2019 M-SsAZ juniorov a dorastu Gigac Dubnica nad Váhom
05.06.2019 Spravodaj 2/2019 M-SsAZ staršieho žiactva Gigac Dubnica nad Váhom
05.06.2019 Spravodaj 2/2019 M-SsAZ najmladšieho žiactva sk. Sever Gigac Dubnica nad Váhom
05.06.2019 Spravodaj 1/2019 M-SsAZ juniorov a dorastu Gigac Dubnica nad Váhom
05.06.2019 Spravodaj 1/2019 M-SsAZ mladšieho žiactva Gigac Dubnica nad Váhom
13.05.2019 Spravodaj 1/2019 M-SsAZ staršieho žiactva Gigac Dubnica nad Váhom
13.05.2019 Spravodaj 1/2019 M-SsAZ najmladšieho žiactva sk. Sever Gigac Dubnica nad Váhom

Spravodaje súťaží SsAZ 2018

02.11.2018 Spravodaj 4/2018 M-SsAZ staršieho žiactva Gigac Dubnica nad Váhom
02.11.2018 Spravodaj 4/2018 M-SsAZ najmladšieho žiactva Gigac Dubnica nad Váhom
01.11.2018 Spravodaj 4/2018 M-SsAZ dorastu a juniorov Gigac Dubnica nad Váhom
01.11.2018 Spravodaj 4/2018 M-SsAZ mladšieho žiactva Gigac Dubnica nad Váhom
27.08.2018 Spravodaj 3/2018 M-SsAZ staršieho žiactva Gigac Dubnica nad Váhom
27.08.2018 Spravodaj 3/2018 M-SsAZ najmladšieho žiactva Gigac Dubnica nad Váhom
20.08.2018 Spravodaj 2/2018 M-SsAZ dorastu a juniorov Gigac Dubnica nad Váhom
20.08.2018 Spravodaj 2/2018 M-SsAZ mladšieho žiactva Gigac Dubnica nad Váhom
05.05.2018 Spravodaj 2/2018 M-SsAZ staršieho žiactva Gigac Dubnica nad Váhom
05.05.2018 Spravodaj 2/2018 M-SsAZ najmladšieho žiactva Gigac Dubnica nad Váhom
28.04.2018 Spravodaj 1/2018 M-SsAZ staršieho žiactva Gigac Dubnica nad Váhom
28.04.2018 Spravodaj 1/2018 M-SsAZ najmladšieho žiactva Gigac Dubnica nad Váhom
21.04.2018 Spravodaj 1/2018 M-SsAZ dorastu a juniorov Gigac Dubnica nad Váhom
21.04.2018 Spravodaj 1/2018 M-SsAZ mladšieho žiactva Gigac Dubnica nad Váhom

Dokumenty Se SsAZ 2019

30.01.2019 Uznesenie Se SsAZ 2019 Martincová Banská Bystrica
26.01.2019 Správa DR SsAZ za rok 2018 Čakloš Banská Bystrica
26.01.2019 Správa o činnosti SsAZ za rok 2018 Garaj Banská Bystrica
25.01.2019 Zápis zo zasadnutia Se SsAZ 2019 Hrbáček Banská Bystrica
25.01.2019 Hospodárska správa SsAZ za rok 2018 Hrbáček Banská Bystrica
05.01.2019 Pozvánka na zasadnute Se-SsAZ 2019 Hrbáček Banská Bystrica

Dokumenty Se SsAZ 2018

01.04.2018 Uznesenie Se SsAZ 2018 Nyárjas Banská Bystrica
31.03.2018 Zápis zo zasadnutia Se SsAZ Hrbáček Banská Bystrica
31.03.2018 Správa o činnosti SsAZ za rok 2017 Garaj Banská Bystrica
31.03.2018 Správa DR SsAZ Čakloš Banská Bystrica
31.03.2018 Hospodárska správa SsAZ 2017 Hrbáček Banská Bystrica
31.03.2018 Pozvánka na zasadnute Se-SsAZ Hrbáček Banská Bystrica

Stanovy a smernice

10.06.2019 Stanovy SsAZ 2019 VV SsAZ Dubnica nad Váhom
01.01.2017 Stanovy SsAZ 2016 VV SsAZ Dubnica nad Váhom
01.01.1993 Stanovy SsAZ 1993 VV SsAZ Banská Bystrica