Prehľad pretekov

13.01.2019 HM - SsAZ - mladšieho žiactva a najmladšieho žiactva Banská Bystrica Online Propozície Výsledky
19.01.2019 HM - SsAZ - staršieho žiactva, dorastu, juniorov a dospelých Bratislava Online Propozície Výsledky
05.02.2019 Jumperia - Slovenská skokanská tour Lučenec Online Propozície Výsledky
09.02.2019 Banskobystrická latka 2019 Banská Bystrica Online Výsledky
16.02.2019 Halové M-SsAZ v chôdzi dorastu, staršieho žiactva, mladšieho žiactva, najmladšieho žiactva Banská Bystrica Online Propozície Výsledky
23.03.2019 Dudinská päťdesiatka 2019 - EA Race Walking Permit Meeting Dudince Online Propozície Výsledky
23.03.2019 Majstrovstvá SsAZ v chôdzi Dudince Propozície Výsledky
01.05.2019 1. kolo M-SsAZ staršieho žiactva Dubnica nad Váhom Online Propozície Výsledky
04.05.2019 1. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva sk. Sever Martin Online Propozície Výsledky
05.05.2019 1. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva sk. Juh Banská Bystrica Online Propozície Výsledky
08.05.2019 1. kolo M-SsAZ juniorov, dorastu a mladšieho žiactva Banská Bystrica Online Propozície Výsledky
12.05.2019 2. kolo M-SsAZ staršieho žiactva Banská Bystrica Online Propozície Výsledky
18.05.2019 2. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva sk. Sever Martin Propozície Výsledky
19.05.2019 2. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva sk. Juh Banská Bystrica Propozície Výsledky
26.05.2019 2. kolo M-SsAZ juniorov, dorastu a mladšieho žiactva Dubnica nad Váhom Propozície Výsledky
01.06.2019 Majstrovstvá SsAZ dorastu a staršieho žiactva Banská Bystrica Propozície Výsledky
02.06.2019 3. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva sk. Sever Dubnica nad Váhom Propozície Výsledky
08.06.2019 3. kolo M-SsAZ juniorov, dorastu a mladšieho žiactva Dubnica nad Váhom Propozície Výsledky
16.06.2019 3. kolo M-SsAZ staršieho žiactva Banská Bystrica Propozície Výsledky
29.08.2019 4. kolo M-SsAZ juniorov, dorastu a mladšieho žiactva Dubnica nad Váhom Propozície
01.09.2019 3. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva sk. Juh Banská Bystrica Propozície Výsledky
07.09.2019 4. kolo M-SsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva Dubnica nad Váhom Propozície Výsledky
28.09.2019 M-SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva Dubnica nad Váhom Propozície Výsledky
09.11.2019 Majstrovstvá SsAZ v cezpoľnom behu Dudince Online Propozície Výsledky