Prehľad pretekov

11.01.2020 HM - SsAZ - mladšieho žiactva a najmladšieho žiactva Banská Bystrica Propozície Výsledky
30.01.2020 HM-SsAZ v chôdzi Banská Bystrica Propozície Výsledky
08.02.2020 HM - SsAZ - staršieho žiactva, dorastu, juniorov a dospelých Bratislava Propozície
21.06.2020 Míting SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva sk. Juh Banská Bystrica Propozície Výsledky
27.06.2020 M-SsAZ v chôdzi Banská Bystrica Propozície Výsledky
28.06.2020 1. kolo M-SsAZ dorastu, juniorov Dubnica nad Váhom Propozície Výsledky
04.07.2020 Míting SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva sk. Juh Brezno Propozície Výsledky
05.07.2020 1. kolo M-SsAZ staršieho žiactva Dubnica nad Váhom Propozície Výsledky
11.07.2020 Míting SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva sk. Sever Martin Propozície Výsledky
30.08.2020 M-SsAZ dorastu a staršieho žiactva Dubnica nad Váhom Propozície Výsledky
13.09.2020 2. kolo M-SsAZ staršieho žiactva Dubnica nad Váhom Propozície Výsledky
26.09.2020 Míting SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva sk. Sever Martin Propozície Výsledky
27.09.2020 2. kolo M-SsAZ dorastu, juniorov Dubnica nad Váhom Propozície Výsledky
07.11.2020 M-SsAZ v cezpoľnom behu Dudince Online